Strona główna » Grzałki » Grzałki do parnika » Grzałka do parnika Eliko GRP 1600W M
Grzałka do parnika Eliko GRP 1600W MGrzałka do parnika Eliko GRP 1600W M
Grzałka do parnika Eliko GRP 1600W M
Grzałka do parnika Eliko GRP 1600W M

Grzałka do parnika Eliko GRP 1600W M

Eliko
{__TLUMACZ:SREDNIA_OCENA_PRODUKTU} (5/5):
({__TLUMACZ:ILOSC_GLOSOW} 1)
378 729

{__TLUMACZ:DOSTEPNOSC}: Wysyłka do 3 dni roboczych

{__TLUMACZ:KOSZT_WYSYLKI}: {__TLUMACZ:KOSZT_WYSYLKI_OD} 12,80 zł

{__TLUMACZ:NUMER_KATALOGOWY}: W053

{__TLUMACZ:STAN_PRODUKTU}: Nowy

{__TLUMACZ:GWARANCJA}: 12 miesięcy

{__TLUMACZ:CENA_BRUTTO}: 69,48 zł / szt.

{__TLUMACZ:CENA_NETTO}: 56,49 zł

-+
szt.
Dodaj do koszyka

  • {__TLUMACZ:ZAKLADKA_OPIS_PRODUKTU}
  • {__TLUMACZ:ZAKLADKA_RECENZJE} (1)
​Grzałka przeznaczona do parników.
Moc - 1600W
Napięcie - 230V~
Mocowanie - nyple M14
Podłączenie - wsuwki 6,3mm
Materiał - rurka miedziana niklowana.

Grzałka przeznaczona wyłącznie do pracy w wodzie, w pełnym zanurzeniu.
Nadaje się do zbiorników stalowych lub emaliowanych.
Nie nadaje się do zbiorników ze stali nierdzewnej.
 
Wyprodukowana w Polsce przez Eliko.
Gwarancja 1 rok.
wymiary na rysunku:
L=230mm
B=80mm
alt
INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEMENTU GRZEJNEGO
 
Przeznaczenie
Element grzejny GRP przeznaczony jest wyłącznie do ogrzewania wody w parnikach.

Instalacja
Instalacji elementu grzejnego powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany instalator posiadający ważne uprawnienia SEP lub elektryczne uprawnienia państwowe odpowiednie w danym kraju UE, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i pozostałych przepisów. Producent nie odpowiada za uszkodzenie elementu grzejnego powstałe w wyniku nieprawidłowego zainstalowania.
Instalacja elementów grzejnych GRP powinna przebiegać według następujących kroków:

a. Opróżnić podgrzewacz z wody.
b. Odkręcić zaślepkę otworu, w którym będzie wkręcony element grzejny.
c. Niepodłączony element grzejny uszczelnić i wkręcić.
d. Napełnić podgrzewacz wodą.
e. Sprawdzić szczelność połączenia gwintowanego i w razie potrzeby dokręcić element grzejny lub ponownie uszczelnić.
f. Należy dobrać odpowiedni przekrój przewodów zasilających uwzględniając co najmniej ich obciążalność długotrwałą oraz ułożenie. Element grzejny podłączyć do układu zasilającego zapewniającego podstawową ochronę przeciwporażeniową wyposażonego w wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30mA oraz w wyłącznik nadmiarowo-prądowy bezzwłoczny 10A..
g. Przed podłączeniem elementu grzejnego do sieci obowiązkowe jest wyłączenie zasilania elektrycznego.
h. Należy zapewnić prawidłowe i trwale połączenie dla przewodu ochronnego. Nie wolno stosować przedłużaczy ani adapterów.

Nieprawidłowe użytkowanie
a. Nie należy włączać zasilania dopóki element grzejny nie jest zanurzony w cieczy.
b. Nie należy czyścić elementu grzejnego chemicznie ani mechanicznie przy pomocy ostrych narzędzi.
c. Elementu grzejnego nie wolno naprawiać we własnym zakresie.
d. Nie wolno zanurzać elementu grzejnego w cieczy innej, niż ta do której został zaprojektowany.
e. Element grzejny nie może pracować w powietrzu.
f. Elementu grzejnego GRP nie montować w urządzeniach z innym źródłem ciepła.
g. Element grzejny podczas pracy musi być w pełni zanurzony w cieczy.
h. Należy regularnie sprawdzać czy urządzenie nie jest uszkodzone i czy użytkowanie jest bezpieczne.
i. Nie wolno dopuścić do zalania połączeń elektrycznych elementu grzejnego.
 
 
KARTA GWARANCYJNA

1. Przedmiot gwarancji
Na warunkach określonych niniejszym dokumentem gwarancyjnym Eliko Mońka Sp. J. udziela kupującemu gwarancji jakości na produkt określony w polu Typ, zwany dalej elementem grzejnym i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia jego wad produkcyjnych lub jeśli będzie to niemożliwe wymiany na wolny od wad w terminach określonych w pkt 5 niniejszej karty gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje dla urządzeń sprzedawanych i użytkowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów UE.

2. Termin gwarancji
Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji.

3. Zobowiązania producenta
W ramach udzielonej gwarancji producent zobowiązany jest do dokonania naprawy wadliwego modułu grzejnego, tj. do:
a. usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących po stronie producenta,
b. wymiany wadliwego elementu grzejnego na wolny od wad, jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe, lub jeżeli w ocenie producenta dokonanie naprawy będzie wymagało poniesienia większych kosztów niż jego wymiana.

4. Zgłaszanie reklamacji
W przypadku przerwania pracy elementu grzejnego, należy sprawdzić czy zadziałało zabezpieczenie w instalacji elektrycznej, do której podłączony jest niniejszy element grzejny. Następnie skontaktować się z właściwym dla danego kraju UE partnerem handlowym producenta, Dystrybutorem lub punktem sprzedaży w celu otrzymania szczegółów dalszego postępowania reklamacyjnego.

5. Termin naprawy
Termin naprawy wynosi 14 dni od dnia dostarczenia wadliwego elementu grzejnego do producenta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, termin naprawy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania obowiązków gwarancyjnych.

6. Zakres gwarancji
a. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z winy producenta.
b. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
c. Gwarancją nie są objęte następujące wady i usterki:
1) uszkodzenia mechaniczne, następstwa działania środków chemicznych,
2) spowodowane nieprzestrzeganiem pkt 7 niniejszej karty gwarancyjnej,
3) spowodowane nieprawidłową instalacją elementu grzejnego,
4) spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, skladowaniem, przechowywaniem, bądź czyszczeniem elementu grzejnego,
5) będące następstwem posługiwania się elementem grzejnym niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania elektrycznych elementów grzejnych,
6) spowodowane zanieczyszczeniem elementu grzejnego kamieniem lub usuwaniem kamienia środkami chemicznym i nieprzeznaczonymi do tego celu,
7) wynikające z eksploatacji w innym urządzeniu lub innym medium, niż to do którego został zaprojektowany.

7. Utrata uprawnień gwarancyjnych
Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie:
a. dokonywania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki elementu grzejnego we własnym zakresie,
b. stwierdzenia ingerencji w którąkolwiek z części elementu grzejnego,
c. stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, bądź innych oznaczeń identyfikujących element grzejny,
d. utraty niniejszej karty gwarancyjnej.

8. Prawa i obowiązki kupującego
a. Element grzejny powinien zostać dostarczony do naprawy w stanie kompletnym wraz z niniejszym dokumentem, potwierdzonym przez sprzedającego.
b. Warunkiem naprawy lub wymiany elementu grzejnego, jest spełnienie przesłanek przewidzianych w pkt 4 niniejszej karty gwarancyjnej oraz przedstawienie przez kupującego dokumentu zakupu (faktury VAT, paragonu) elementu grzejnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną.
c. W przypadku stwierdzenia, że oddany do naprawy element grzejny jest sprawny technicznie i wolny od wad lub gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący może zostać obciążony kosztami usługi i materiałów według cennika producenta.
 
{__TLUMACZ:OCENA_PRODUKTU}: {__TLUMACZ:DATA_NAPISANIA_RECENZJI}:

towar jest ok

{__TLUMACZ:RECENZJE_WERYFIKACJA}

{__TLUMACZ:INFO_RECENZJA_KONIECZNE_ZALOGOWANIE}

{__TLUMACZ:NAGLOWEK_PRODUKTY_PODOBNE}
Grzałka do parnika Eliko GRP 1400W OM

Grzałka do parnika Eliko GRP 1400W OM

64,73 zł / szt.52,63 zł
szt.
Grzałka do parnika Eliko GRP 2000W M

Grzałka do parnika Eliko GRP 2000W M

74,64 zł / szt.60,68 zł
szt.
Grzałka do parnika Eliko GRP 1400W M

Grzałka do parnika Eliko GRP 1400W M

64,73 zł / szt.52,63 zł
szt.
{__TLUMACZ:NAGLOWEK_KLIENCI_KUPILI_TAKZE}
Grzałka do parnika Eliko GRP 2000W M

Grzałka do parnika Eliko GRP 2000W M

74,64 zł / szt.60,68 zł
szt.
Grzałka do bojlera Eliko GRB 2x2000W U 5/4"
szt.
Grzałka do bojlera Eliko GRB 900W U

Grzałka do bojlera Eliko GRB 900W U

59,95 zł / szt.48,74 zł
szt.
Grzałka do bojlera Eliko GRB 1400W U

Grzałka do bojlera Eliko GRB 1400W U

93,95 zł / szt.76,38 zł
szt.
Grzałka nurkowa Eliko GN 900W

Grzałka nurkowa Eliko GN 900W

91,30 zł / szt.74,23 zł
szt.
Grzałka do bojlera Eliko GRB 3x2000W U 6/4 230 V
szt.
Grzałka do parnika Eliko GRP 1400W OM

Grzałka do parnika Eliko GRP 1400W OM

64,73 zł / szt.52,63 zł
szt.
Grzałka do bojlera Eliko GRB 3x1400W U 6/4"
szt.
Grzałka do bojlera Eliko GRB 2000W UU 5/4"
szt.
Grzałka do parnika Eliko GRP 1400W OM

Grzałka do parnika Eliko GRP 1400W OM

64,73 zł / szt.52,63 zł
szt.
Grzałka do parnika Eliko GRP 1400W M

Grzałka do parnika Eliko GRP 1400W M

64,73 zł / szt.52,63 zł
szt.
Grzałka do parnika Eliko GRP 2000W M

Grzałka do parnika Eliko GRP 2000W M

74,64 zł / szt.60,68 zł
szt.
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu